Autor stránek není nikdo jiný než moje maličkost.
Jméno mé je Margita Dušková a okolo koní se pohybuji již od 12 let. Již někdy od tří let (říkali rodiče) jsem tvrdila, že budu mít koně, tak jsem koníčka spojila s prací. :-)
235.JPG

Storno poplatky a jiné

STORNO POPLATKY
V případě že uhradíte poplatek za letní dětský tábor a následně vznikne situace, kdy je zapotřebí vystornovat pobyt dítěte, je zde přehled storno poplatků.
• Při zrušení pobytu dítěte do konce dubna, vrací se celá část uhrazených plateb kromě nevratné zálohy.
• Při zrušení pobytu dítěte do konce června, vrací se jen 50% z celkové ceny tábora.
• Při zrušení pobytu dítěte do 10 dnů před plánovaným nástupem se vrací jen 25% z uhrazených plateb a jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit.
• Po těchto termínech pouze individuální dohody - jinak se nevrací nic.
• V případě nenastoupení ze zdravotních důvodů se vrací pouze poměrná část za stravování tj. 200,-/den.
• Storno pobytu musí být pochopitelně před zahájením tábora a pobytu - ne v průběhu nebo po táboře.
• Rozlišujeme Storno (domluvená neúčast) a Propadnutí (nenastoupení k pobytu).
• Požadujete- li něco vrátit - Když chcete cokoliv vrátit zpět, musíte si o to napsat. Ideálně s číslem účtu, variabilním symbolem, atd.
Storno platí jen na uhrazenou celkovou částku pobytu.
Při zajištění náhradníka za zrušení účasti na táboře storno poplatek neúčtujeme!
Při neomluveném nenastoupení dítěte na táborový pobyt se nevrací nic.
Maximálně se však pokoušíme vyjít vstříc rodičům a především dětem, pro které tábory děláme především.
INFORMACE O KONTROLÁCH

Letní dětská rekreace probíhá každoročně v několika formách: jako stálé tábory v rekreačním zařízení, kurzy a příměstské tábory.
Hygienická stanice (dále jen "HS") se zabývá pouze těmi akcemi, které jsou spojeny s organizovaným pobytem dětí (tedy s ubytováním) bez rodičů či osob v poměru rodinném či obdobném, ke kterým má zmocnění ke státnímu zdravotnímu dozoru ze zákona. Z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jde dle ust. § 8 odst. 1 o zotavovací akce (organizovaný pobyt pro 30 a více dětí na dobu delší než 5 dní včetně výchovně rekreačního tábora) a dle ust. § 12 o jiné podobné akce pro děti ve zjednodušené formě pro menší počet dětí či na dobu kratší než 5 dnů. Na obou těchto typech akcí se provádí státní zdravotní dozor – kontroly nad plněním povinností uložených uvedeným zákonem a prováděcím předpisem (vyhláškou č.106/2001 Sb. v platném znění).

Na zotavovacích akcích se kontroly provádí častěji, minimálně v polovině ohlášených akcí a dle potřeby. V případě jiných podobných akcí se provádí kontroly většinou na základě podnětů na nedostatky podaných veřejností. Ohlašování jiných podobných akcí není totiž ze zákona povinné. Základní údaje o obou typech akcí lze nalézt na stránkách www.mzcr.cz a www.taboryinfo.cz.
Vše výše uvedené se netýká letních příměstských táborů. Tyto aktivity nemají stanoveny zákonné povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví a tudíž nejsou HS kontrolovány. Jsou to aktivity zpravidla na územích měst pořádané nejrůznějšími subjekty v pracovní dny. Jejich činnost většinou účelově vzniká pouze na dobu letních a jiných prázdnin. Nabídka těchto akcí je velmi široká - co do náplně i podmínek. Rodiče mohou vybírat hlavně podle zaměření nejvhodnější typ akce pro své děti.

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/zotavovaci_akce130730.html
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one